Logo

دوره‌های آموزشی زبان

دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion

دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion

هرجلسه موضوع مشخص می‌شود در ابتدا کلمات و عبارت‌های مربوط به موضوع گفته و بحث می‌شود

- مناسب برای تمام سطوح- نیاز به تعیین سطح ندارد                    

شهریه دوره: 100 هزار تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه‌ای


ارسال نظر


Captcha image

نظرات