Logo

دوره‌های آموزشی زبان

مکالمه کاربردی

مکالمه کاربردی:

تعداد جلسات:  10جلسه‌ای                                    

مهارت‌های آموزشی:  Speaking  و Listening

براساس موقعیت‌های مختلف : توصیف شهر، عذرخواهی، توصیف افراد و ...

تعداد سطح: برای تمام سطوح

آزمون تعیین سطح ندارد.                               -

عنوان کتاب اموزشی: کتاب ندارد                                     

 شهریه دوره: 150 هزارتومان


ارسال نظر


Captcha image

نظرات