کارگاه آموزش اسکیس  


برگزار کنندگان

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
شرکت در ورکشاپ برای عموم
شرکت در ورکشاپ برای عموم

پیرو استقبال گسترده دانشجویان سطح شهر مشهد از ...


آخرین مهلت ثبت نام

1397/03/09
(2 سال قبل)

-1054600
به پایان رسیده

تاریخ برگزاری

1397/03/08
(2 سال قبل)

-1056040
به پایان رسیده