کارگاههای هفته پژوهشی  


برگزار شده است.


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (11 ساعت قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 14
برگزار شده است.


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (11 ساعت قبل)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 21 آذر 1397 (12 ساعت بعد)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 20
معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 18
مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 17
اینکوترمز
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 16
سیاست زیباشناسی
 • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (فردا)
 • ظرفیت باقیمانده: 20

آخرین مهلت ثبت نام

1397/09/24
(4 روز بعد)

6538
به پایان رسیده