کارگاههای هفته پژوهشی  


عقد


معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1440 (10 hour(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 14
عقد


هنر به مثابه بیان، فرم، نماد
 • تاريخ الانعقاد: الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1440 (10 hour(s) ago)
 • الأماكن المتبقية: 20
مدیریت ارتباط با مشتری
 • تاريخ الانعقاد: الأربعاء 5 ربيع الثاني 1440 (13 hour(s) next)
 • الأماكن المتبقية: 16
روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 20
نشست علمی ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک‌های مفهومی پرتکرار از شبکه‌های اجتماعی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 20
معرفی کتاب نهادهای مالی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 18
مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 17
اینکوترمز
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 16
سیاست زیباشناسی
 • تاريخ الانعقاد: الخميس 6 ربيع الثاني 1440 (tomorrow)
 • الأماكن المتبقية: 20

آخر فرصة للتسجيل

08/04/40
(4 day(s) next)

6548
منتهية