سفر علمی تهران  


آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
تقویم اجرایی
تقویم اجرایی

تقویم اجرایی سفر علمی تهران به شرح زیر می‌باشد: ...

شرح هزینه‌های سفر
شرح هزینه‌های سفر

کل هزینه برآورد شده جهت برگزاری سفر علمی تهران ...


آخرین مهلت ثبت نام

1398/10/05
(5 ماه قبل)

-226638
به پایان رسیده

تاریخ برگزاری

1398/10/09
(5 ماه قبل)

-220878
به پایان رسیده