تغییر زمان برگزاری همایش

با عنایت به استقبال کم سابقه پژوهشگران از همایش، عدم گنجایش سالن دانشکده ادبیات، زمان قطعی و غیر قابل تغییر برگزاری همایش به روزهای 16 و 17 (پنج شنبه و جمعه) آبان ماه منتقل گردید. 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین