امکان ارسال گواهی پذیرش مقالات

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده می‌رساند. گواهی پذیرش مقالات آماده و قابل ارسال می‌باشند. لطفا در صورت تمایل جهت دریافت، درخواست خود را به دبیرخانه همایش اعلام نمایید.

http://www.ferdowsconferences.ir/modiriat98/fa/contactus


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین