حمایت واطلاع رسانی از دومین همایش مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی بارویکرد اقتصادمقاومتی

حمایت واطلاع رسانی (معنوی وعلمی) از دومین همایش مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی بارویکرد اقتصاد مقاومتی در جلسه شبکه علمی کامپیوتر استان خراسان رضوی مورخ 1398/03/30 دانشگاه صنعتی سجاد مشهد مطرح ومصوب گردید. حمایت توسط مدیریت فناوری اطلاعات وشبکه دولت استانداری خراسان رضوی وهمچنین تمامی دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی استان صورت پذیرد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین