داوری پیش از موعد مقالات

به استحضار پژوهشگران عزیز می‌رساند، با توجه به درخواست مکرر شما عزیزان مبنی بر تسریع در فرآیند داوری مقالات جهت متقاضیان دوره دکتری (ارائه در جلسات مصاحبه دکتری)، درخواست در شورای سیاست گذاری مطرح و مصوب گردید نتایج داوری تا قبل از تاریخ مصاحبه دکتری اعلام گردد، لذا متقاضیان این مصوبه در اسرع وقت درخواست خود را به دبیرخانه همایش ارائه دهند. 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین