دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

بروزرسانی: نامه تاییدیه انجمن مدیریت دانش ایران برای همکاری و مشارکت

با توجه به تایید قبلی انجمن مدیریت دانش ایران برای مشارکت در برگزاری دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، نامه تاییدیه به همراه لیست اعضای هیت علمی برای حضور در کادر علمی همایش به منظور اطلاع پژوهشگران عزیز ارائه می‌گردد.

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین