همکاری و مشارکت انجمن مدیریت دانش ایران در برگزاری دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری

انجمن مدیریت دانش ایران موافقت خود را در خصوص همکاری و مشارکت در برگزاری دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در سال 1398 برگزار می‌گردد اعلام کرده است. 

دبیرخانه دائمی همایش 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد