دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

کمیته علمی
تاریخ‌های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات:

25 آذر ماه 1398 

آخرین مهلت ثبت نام:

25 آذر ماه 1398 

 

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین

اعتبارسنجی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کد اختصاصی: ۹۸۱۹۰-۱۳۲۶۶

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
همکاری و مشارکت انجمن مدیریت دانش ایران در برگزاری دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری
همکاری و مشارکت انجمن مدیریت دانش ایران در برگزاری دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری

انجمن مدیریت دانش ایران موافقت خود را در خصوص ...


حامیان رسانه ای

       

 

   

 

 

 

 

 

            

 

        

  

 

 

 

 

حامیان معنوی

حامیان مالی

       


حامیان اجرایی

 

 

حامیان علمی

       

          

  

     

     

 

 

 

 

سخنرانان کلیدی

 

دکتر مجتبی کفاشان کاخکی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رییس انجمن علمی مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی

 

دکتر علیرضا روحانی منش

عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور

 

دکتر پیمان اخوان

رییس هیات مدیره انجمن مدیریت دانش ایران

 

مهندس شروین شجاع نیا

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی