دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  


اعتبارسنجی همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کد اختصاصی: ۹۸۱۹۰-۱۳۲۶۶

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین

تاریخ‌های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات:

25 آذر ماه 1398 

آخرین مهلت ثبت نام:

25 آذر ماه 1398 

 

کمیته علمی

سخنرانان کلیدی

 

دکتر مجتبی کفاشان کاخکی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

رییس انجمن علمی مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی

 

دکتر علیرضا روحانی منش

عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور

 

دکتر پیمان اخوان

رییس هیات مدیره انجمن مدیریت دانش ایران

 

مهندس شروین شجاع نیا

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی

حامیان علمی

       

          

  

     

     

 

 

 

 

حامیان اجرایی

 

 

حامیان مالی

       


حامیان معنوی

حامیان رسانه ای