دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

اسکان

جهت رفاه حال شرکت کنندگان محترم طبق تفاهم صورت گرفته با مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت اسکان با شماره تماس ذکر شده تماس حاصل فرمایید.

آقای صادقی فر: 09151135939


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین