دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

سخنرانان اصلی

  1. مجتبی کفاشان کاخکی (استادیار-رئیس انجمن علمی مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی- مسئول آموزش‌های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی)

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین