دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کار‌های الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

سخنرانان اصلی

  1. مجتبی کفاشان کاخکی (استادیار-رئیس انجمن علمی مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی- مسئول آموزش‌های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی)
  2. دکتر علیرضا روحانی منش (عضو هیات علمی دانشگاه نیشابور)
  3. دکتر پیمان اخوان (رییس هیات مدیره انجمن مدیریت دانش ایران)
  4. مهندس شروین شجاع نیا (عضو هیات مدیره انجمن مدیریت دانش شعبه خراسان رضوی)


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش درمجلات معتبر علمی_پژوهشی
و علمی_ترویجی وزارتین