دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  


Latest news (Archive news ...)
امکان ارسال گواهی پذیرش مقالات
امکان ارسال گواهی پذیرش مقالات

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده ...

حمایت واطلاع رسانی از دومین همایش مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی بارویکرد اقتصادمقاومتی
حمایت واطلاع رسانی از دومین همایش مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی بارویکرد اقتصادمقاومتی

حمایت واطلاع رسانی (معنوی وعلمی) از دومین همایش ...


کارگاه آشنایی مفاهیم و تمایزات داده، اطلاعات، دانش و خرد
 • Holding date: Thursday 19 December 2019 (2 day(s) next)
 • Remaining capacity: 50
کاربرد بلاکچین در کسب و کار آینده
 • Holding date: Thursday 19 December 2019 (2 day(s) next)
 • Remaining capacity: 46
کارگاه مدیریت دانش در شرکت گاز خراسان رضوی
 • Holding date: Thursday 19 December 2019 (2 day(s) next)
 • Remaining capacity: 50
کارگاه معرفی ابزارها و تکنیک¬های مدیریت دانش سازمانی
 • Holding date: Thursday 19 December 2019 (2 day(s) next)
 • Remaining capacity: 50
کارگاه رویکردی ناب در مدیریت دانش محور از ایده تا اجرا
 • Holding date: Thursday 19 December 2019 (2 day(s) next)
 • Remaining capacity: 50