همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی  

فرمت پوستر مقالات

دانلود فرمت پوستر مقالات


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

چاپ مقالات منتخب همایش در

مجلات معتبر علمی_پژوهشی

و علمی_ترویجی وزارتین