سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه مراجع انتخاب و بکارگیری رنگ در فضای داخلی

مخاطبان کلیه دانشجویان و اساتید گروه معماری

لوازم مورد نیاز :

تهیه چرخه رنگ از خانم فردوسی به شماره همراه: 09155022957 توسط شرکت کننده در کارگاه

زمان برگزاری:

چهارشنبه 1398/09/13 ساعت 9 الی 11

محل برگزاری:

ساختمان آموزشی (شماره 1) طبقه اول، سالن مطالعه


  • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 13 آذر 1398 (6 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): آقای علیرضا طاهری مقدم
  • ظرفیت باقیمانده: 30
  • رویداد: کارگاه‌های هفته پژوهشبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد