سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

ثبت نام در کلیه کارگاه‌های تصویر سازی

1- فضاسازی در تصویرسازی

2- از ایده تا تصویر

3- از تصویرسازی تا متحرک سازی

4- خلق کاراکتر و اسطوره

5- روش‌های چاپ در تصویرسازی

6- کارگاه تکنیک‌های تصویرسازی


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 23 آبان 1398 (6 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): استاد کمال طباطبایی، استاد شیما عطاری، استاد الیاس عیدی، استاد حمیدرضا امامی، استادحسن فقیه شجاعی
  • ظرفیت باقیمانده: 23
  • رویداد: کلیه کارگاه‌های هفته تصویر سازیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد