سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه خلق کاراکتر و اسطوره

محل برگزاری: سالن کتابخانه

ساعت: 17-14


  • تاریخ برگزاری : سه شنبه 21 آبان 1398 (6 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): استاد حمیدرضا امامی
  • ظرفیت باقیمانده: 8
  • رویداد: کارگاه خلق کاراکتر و اسطورهبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد