سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه کارگاه از تصویرسازی تا متحرک سازی

محل برگزاری: سالن مطالعه

ساعت: 17-14
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد