سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

از ایده تا تصویر

محل برگزاری: سالن کتابخانه

ساعت: 17-14


  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 19 آبان 1398 (6 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): استاد شیما عطاری
  • ظرفیت باقیمانده: 14
  • رویداد: کارگاه از ایده تا تصویربرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد