سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

فضاسازی در تصویرسازی

محل برگزاری: سالن کتابخانه

ساعت: 18-14


  • تاریخ برگزاری : شنبه 18 آبان 1398 (6 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): استاد کمال طباطبایی
  • ظرفیت باقیمانده: 10
  • رویداد: کارگاه فضاسازی در تصویرسازیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد