سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن

ساعت برگزاری دوره: 9 الی 12


  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (10 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): الیاس عیدی
  • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
  • رویداد: دروه آموزشی انیمیشنبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد