سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن

ساعت برگزاری دوره: 9 الی 12


  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 30 تیر 1398 (7 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): الیاس عیدی
  • ظرفیت باقیمانده: 9
  • رویداد: دروه آموزشی انیمیشن



برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد