سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

ویژه اعضای انجمن تصویرسازی مؤسسه فردوس: کارگاه آموزش انیمیشن


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (10 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
  • رویداد: دروه آموزشی انیمیشنبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد