سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

ویژه عموم: کارگاه آموزشی انیمیشن


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 24 تیر 1398 (3 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): الیاس عیدی
  • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
  • رویداد: دروه آموزشی انیمیشن



برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد