سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه عموم

  کارگاه مقاله نویسی تخصصی هنر 
تعداد جلسات: 3 جلسه، 10 ساعت
 
هزینه‌ی ثبت نام
شرک کنندگان آزاد، 125 هزار تومان.

 


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 20 تیر 1398 (10 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): احمد ابراهیمی پور
  • ظرفیت باقیمانده: 12
  • رویداد: کارگاه مقاله نویسی تخصصی هنربرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد