سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان موسسه فردوس

  کارگاه مقاله نویسی تخصصی هنر 
تعداد جلسات: 3 جلسه، 10 ساعت
 
هزینه‌ی ثبت نام
دانشجویان فردوس: 100 هزار تومان؛ 
 

 
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد