سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

ری-برندینگ شرکتها و کمپانیهای تجاری (تحول در قابلیتهای نوسازی)

تعداد ساعات کارگاه:

با درنظر گرفتن تعداد کار گروه برنامه ریزی شده روند بر اساس 1 جلسه 6 ساعته تنظیم و شکل میگیرد.

زمان برگزاری دوره:

سه شنبه 97/02/18 ساعت 10 الی 16

مدرس دوره:

آقای دکتر مرتضی یمانی، دکترای  گرافیک و تکنولوژی چاپ، استاد دانشگاه تهران
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد