سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

روش تحقیق و آشنایی با کتابخانه دیجیتال


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): مهندس سبحانی
  • ظرفیت باقیمانده: 20
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد