سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

مقاله نویسی به همراه اخلاق در پژوهش


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): دکتر باباجانی
  • ظرفیت باقیمانده: 17
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد