سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

اینکوترمز


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 22 آذر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): آقای غزالی پور
  • ظرفیت باقیمانده: 16
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد