سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

مدیریت ارتباط با مشتری


  • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 21 آذر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): دکتر منوچهری
  • ظرفیت باقیمانده: 16
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد