سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

معرفی استاندارجهانی کسب و کار BABOK


  • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): دکتر حقی
  • ظرفیت باقیمانده: 12
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد