سامانه مدیریت رویدادهای فردوس  

هنر به مثابه بیان، فرم، نماد


  • تاریخ برگزاری : سه شنبه 20 آذر 1397 (11 ساعت قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): خانم نصر اصفهانی
  • ظرفیت باقیمانده: 20
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشی
  • ثبت نامبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد