سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

رویکرد حکمای مشا و اشراق به هنر اسلامی (یازده اشتباه متداول درباره هنر اسلامی)


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): خانم نصر اصفهانی
  • ظرفیت باقیمانده: 20
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد