سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

تجلی حقیقت در هنر


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 15 آذر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): آقای رستگار
  • ظرفیت باقیمانده: 20
  • رویداد: کارگاههای هفته پژوهشیبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد