سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

مکالمه فرانسه

دوره مکالمه فرانسه

تعداد جلسات: 16 جلسه‌ای

کتاب آموزشی دوره: Essence  و Saison

      تعیین سطح: نیاز به تعیین سطح ندارد


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • ظرفیت باقیمانده: 10
  • رویداد: دوره‌های آموزش زبانبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد