سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

آمادگی Pre-IELTS

برگزاری دوره‌های آمادگی  Pre-IELTS در سه سطح

تعداد جلسات: 16 جلسه‌

 شهریه دوره: 150هزار تومان

کتاب‌های اموزشی هر دوره

Pre-IELTS1:کتاب American file3

- Pre-IELTS2: کتاب American file4

- Pre-IELTS3: کتاب  Ready for IELTS

 


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • ظرفیت باقیمانده: 10
  • رویداد: دوره‌های آموزش زبانبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد