سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion

دوره بحث آزاد تبادل ایده Free discussion

هرجلسه موضوع مشخص می‌شود در ابتدا کلمات و عبارت‌های مربوط به موضوع گفته و بحث می‌شود

- مناسب برای تمام سطوح- نیاز به تعیین سطح ندارد                    

شهریه دوره: 100 هزار تومان

تعداد جلسات: 10 جلسه‌ای

 


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • ظرفیت باقیمانده: 10
  • رویداد: دوره‌های آموزش زبانبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد