سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

خانه به روایت پنج معمار

در جست و جوی الگوی خانه معاصر

بررسی آثار پنج معمار از دهه 50 تاکنون شهر مشهد

زمان برگزاری:

چهارشنبه 97/02/19، ساعت 9-12

مدرس دوره:

خانم مهندس  زکیه گنجعلی، کارشناسی ارشد معماری- پژوهشگر حوزه معماری معاصر مشهد
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد