سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم

سومین دوره‌ی نظریه‌های زیبایی شناسی: پسامدرنیسم

تعداد جلسات:

10 جلسه 2 ساعته از ساعت 16 الی 18  

زمان شروع برگزاری:

پنج شنبه  30 فروردین ماه 1397

مدرس دوره:

احمد ابراهیمی پور، دانشجوی دکترای فلسفه‌ی هنر

 
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد