سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

مکالمه کاربردی

مکالمه کاربردی:

 

تعداد جلسات:  10جلسه‌ای                                    

مهارت‌های آموزشی:  Speaking  و Listening

براساس موقعیت‌های مختلف : توصیف شهر، عذرخواهی، توصیف افراد و ...

تعداد سطح: برای تمام سطوح

آزمون تعیین سطح ندارد.                               -

عنوان کتاب اموزشی: کتاب ندارد                                     

 شهریه دوره: 150 هزارتومان

 


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 11 تیر 1397 (یک سال قبل) (برگزار شده است.)
  • ظرفیت باقیمانده: 6
  • رویداد: دوره‌های آموزش زبانبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد