سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه آشنایی با بورس و بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در سرمایه گذاری


مدرس: جناب استاد فرخی استاد
زمان: پنجشنبه 98/09/21، ساعت: 14-16
مکان: کلاس 106

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی طبقه اول، محل برگزاری برنامه‌های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری


  • تاریخ برگزاری : پنج شنبه 21 آذر 1398 (5 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): استاد فرخی استاد
  • ظرفیت باقیمانده: 30
  • رویداد: کارگاه‌های هفته پژوهشبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد