سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

تحلیل دیفرانس و مرکززدایی در سه داستان پسامدرن دهه 1970 و 1980

ضرورت و کاربردکارگاه:

دیفرانس، از مهم‌ترین مضامین زیبایی شناسی دریداست که برای درک هنرپسامدرن برای هنرمندان و دانشجویان کارشناسی ارشد ضروری است. دیفرانس و مرکززدایی گاه در مضمون و گاه در ساختار ادبیات داستانی پسامدرن خود را نشان داده اند. دانشجویان در این کارگاه، پس از آشنایی با دیفرانس و مرکززدایی، تمرین می‌کنند که چگونه دیفرانس و مرکززدایی را در آثار سه نویسنده‌ی مهم پسامدرن ردیابی کنند.

 

تعدادساعات کارگاه:

چهارشنبه 96/12/16 و پنج شنبه 96/12/17 ساعت 16-19

 

شرایط داوطلبین شرکت در کارگاه:

حضور برای عموم آزاد است.

 

مدرس دوره:

آقای احمد ابراهیمی پور، دانشجوی دکترای فلسفه‌ی هنر
برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد