سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه اسکیس و راندو با تکنیک آبرنگ

شنبه 16 آذرماه، ساعت 12 الی 16

 مدرس: سرکار استاد نظری.

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی طبقه اول، محل برگزاری برنامه‌های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

*دانشجویان به همراه خود یک دفترچه کوچک یادداشت داشته باشند.


  • تاریخ برگزاری : شنبه 16 آذر 1398 (5 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): سرکار استاد نظر
  • ظرفیت باقیمانده: 27
  • رویداد: کارگاه‌های هفته پژوهشبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد