سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار گوگل اسکتچاپ

یکشنبه 17 آذرماه، ساعت 14 الی 20

 مدرس سرکار استاد مجتبوی

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی طبقه اول، محل برگزاری برنامه‌های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

*دانشجویان به همراه خود لب تاب داشته باشند.)نصب نرم افزار اتوکد و اسکتچاپ الزامی است(


  • تاریخ برگزاری : یکشنبه 17 آذر 1398 (5 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): سرکار استاد مجتبوی
  • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
  • رویداد: کارگاه‌های هفته پژوهشبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد