سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه از ایده تا ساخت

 دوشنبه 18 آذرماه، ساعت 18 الی 20 و دوشنبه 25 آذرماه، ساعت 18 الی 20

 مدرس سرکار استاد فریاد.

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی طبقه دوم، اتاق 402

*دانشجویان به همراه خود لب تاب داشته باشند.)نصب نرم افزار اتوکد الزامی است(


  • تاریخ برگزاری : دوشنبه 25 آذر 1398 (5 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): سرکار استاد فریاد.
  • ظرفیت باقیمانده: 2
  • رویداد: کارگاه‌های هفته پژوهشبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد