سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

کارگاه شیت بندی

زمان برگزاری 

چهار شنبه 20 آذرماه 1398 ساعت 16 الی 20

مکان برگزاری

ساختمان آموزشی طبقه یک، اتاق 308

مدرس

جناب استاد ولیداد

دانشجویان به همراه خود 5 برگهA3 ، راپید 0.5 و 0.2، یک ماژیک M ، ماژیک راندو3 )  رنگ(  داشته باشند.


  • تاریخ برگزاری : چهارشنبه 20 آذر 1398 (5 ماه قبل) (برگزار شده است.)
  • مدرس (مدرسین): جناب استاد ولیداد
  • ظرفیت باقیمانده: ظرفیت تکمیل است
  • رویداد: کارگاه‌های هفته پژوهشبرای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد